گوشی پایین رده SM-G5510 سامسونگ در TENAA رویت شد

گوشی پایین رده SM-G5510 سامسونگ در TENAA رویت شد
گوشی پایین رده SM-G5510 سامسونگ در TENAA رویت شد

گوشی هوشمند پایین‌رده‌ی دیگری از  با شناسه‌ی SM-5510 در TENAA رویت شد.

گوشی پایین رده SM-G5510 سامسونگ در TENAA رویت شد

(image)

گوشی هوشمند پایین‌رده‌ی دیگری از  با شناسه‌ی SM-5510 در TENAA رویت شد.

گوشی پایین رده SM-G5510 سامسونگ در TENAA رویت شد

خبرگزاری اصفهان