گزارش باکس آفیس: بن افلک با The Accountant صدر جدول را تصاحب کرد

گزارش باکس آفیس: بن افلک با The Accountant صدر جدول را تصاحب کرد
گزارش باکس آفیس: بن افلک با The Accountant صدر جدول را تصاحب کرد

فیلم جدید بن افلک یعنی The Accountant توانست در هفته اول اکران خود، به صدرنشین تبدیل شود. 

گزارش باکس آفیس: بن افلک با The Accountant صدر جدول را تصاحب کرد

(image)

فیلم جدید بن افلک یعنی The Accountant توانست در هفته اول اکران خود، به صدرنشین تبدیل شود. 

گزارش باکس آفیس: بن افلک با The Accountant صدر جدول را تصاحب کرد

استخدام