کاربرد واقعیت مجازی در حوزه‌ های مختلف

کاربرد واقعیت مجازی در حوزه‌ های مختلف
کاربرد واقعیت مجازی در حوزه‌ های مختلف

در حال حاضر شاید جدی‌ترین و مطرح‌ترین کاربرد تکنولوژی  را در حوزه گیمینگ شاهد باشیم؛ اما این تکنولوژی، پتانسیل‌های ویژه‌ای دارد و در حوزه‌های متفاوتی قابل استفاده است.

کاربرد واقعیت مجازی در حوزه‌ های مختلف

(image)

در حال حاضر شاید جدی‌ترین و مطرح‌ترین کاربرد تکنولوژی  را در حوزه گیمینگ شاهد باشیم؛ اما این تکنولوژی، پتانسیل‌های ویژه‌ای دارد و در حوزه‌های متفاوتی قابل استفاده است.

کاربرد واقعیت مجازی در حوزه‌ های مختلف