هایلایت ۱۶۴: از ماده ای با ۱۰ برابر مقاومت فولاد و اضافه شدن ستاره جدید تا سال ۲۰۲۲

هایلایت ۱۶۴: از ماده ای با ۱۰ برابر مقاومت فولاد و اضافه شدن ستاره جدید تا سال ۲۰۲۲
هایلایت ۱۶۴: از ماده ای با ۱۰ برابر مقاومت فولاد و اضافه شدن ستاره جدید تا سال ۲۰۲۲

پژوهشگران دانشگاه ام‌آی‌تی در جدیدترین دستاورد خود، ساختاری سه‌بعدی از گرافین ایجاد کردند که فقط ۵ درصد چگالی فولاد را دارد؛ اما ۱۰ برابر محکم‌تر از آن است.

هایلایت ۱۶۴: از ماده ای با ۱۰ برابر مقاومت فولاد و اضافه شدن ستاره جدید تا سال ۲۰۲۲

(image)

پژوهشگران دانشگاه ام‌آی‌تی در جدیدترین دستاورد خود، ساختاری سه‌بعدی از گرافین ایجاد کردند که فقط ۵ درصد چگالی فولاد را دارد؛ اما ۱۰ برابر محکم‌تر از آن است.

هایلایت ۱۶۴: از ماده ای با ۱۰ برابر مقاومت فولاد و اضافه شدن ستاره جدید تا سال ۲۰۲۲