شرکت میزو نیز در حال توسعه نمایشگر تاشو است

شرکت میزو نیز در حال توسعه نمایشگر تاشو است
شرکت میزو نیز در حال توسعه نمایشگر تاشو است

 بر اساس پتنتی که به تازگی  منتشر شده، ظاهرا کمپانی (Meizu) در حال توسعه‌ی یک صفحه‌نمایش تاشو است.

شرکت میزو نیز در حال توسعه نمایشگر تاشو است

(image)

 بر اساس پتنتی که به تازگی  منتشر شده، ظاهرا کمپانی (Meizu) در حال توسعه‌ی یک صفحه‌نمایش تاشو است.

شرکت میزو نیز در حال توسعه نمایشگر تاشو است

آلرژی و تغذیه