سیارک کوچکی به عنوان شبه‌ قمر کره‌ زمین شناسایی شد

سیارک کوچکی به عنوان شبه‌ قمر کره‌ زمین شناسایی شد
سیارک کوچکی به عنوان شبه‌ قمر کره‌ زمین شناسایی شد

برای نخستین بار در ماه آوریل سال جاری، دانشمندان موفق به شناسایی سیارکی شده‌اند که در مداری پیرامون زمین گردش می‌کند. البته این سیارک به لحاظ اندازه و فاصله‌ی آن از خورشید در دسته‌ی قمرها قرار نمی‌گیرد و به عنوان شبه‌قمر کره‌ی زمین در نظر گرفته می‌شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد این سیارک همراه زومیت باشید.

سیارک کوچکی به عنوان شبه‌ قمر کره‌ زمین شناسایی شد

(image)

برای نخستین بار در ماه آوریل سال جاری، دانشمندان موفق به شناسایی سیارکی شده‌اند که در مداری پیرامون زمین گردش می‌کند. البته این سیارک به لحاظ اندازه و فاصله‌ی آن از خورشید در دسته‌ی قمرها قرار نمی‌گیرد و به عنوان شبه‌قمر کره‌ی زمین در نظر گرفته می‌شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد این سیارک همراه زومیت باشید.

سیارک کوچکی به عنوان شبه‌ قمر کره‌ زمین شناسایی شد

عکس