تماشا کنید: چین با این اتوبوس هوایی به جنگ ترافیک و آلودگی می‌رود

تماشا کنید: چین با این اتوبوس هوایی به جنگ ترافیک و آلودگی می‌رود

اتوبوس هوایی چینی

دانشمندان چینی به‌تازگی از طرح یک اتوبوس هوایی پرده‌برداری کرده‌اند که قادر است از روی اتومبیل‌های موجود در یک بزرگراه گذر کرده و به نحوی ترافیک را برای خود بی‌معنا سازد. گفته می‌شود که این اتوبوس بیش از 1,200 مسافر را در خود جای می‌دهد و تا سال آینده نیز روانه جاده‌ها خواهد شد. امروزه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تماشا کنید: چین با این اتوبوس هوایی به جنگ ترافیک و آلودگی می‌رود

(image)

دانشمندان چینی به‌تازگی از طرح یک اتوبوس هوایی پرده‌برداری کرده‌اند که قادر است از روی اتومبیل‌های موجود در یک بزرگراه گذر کرده و به نحوی ترافیک را برای خود بی‌معنا سازد. گفته می‌شود که این اتوبوس بیش از 1,200 مسافر را در خود جای می‌دهد و تا سال آینده نیز روانه جاده‌ها خواهد شد. امروزه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تماشا کنید: چین با این اتوبوس هوایی به جنگ ترافیک و آلودگی می‌رود