تصویری از گلکسی اس 8 در کنار آیفون 6 فاش شد

تصویری از گلکسی اس 8 در کنار آیفون 6 فاش شد
تصویری از گلکسی اس 8 در کنار آیفون 6 فاش شد

تصویر جدیدی از گلکسی اس 8 در کنار آیفون ۶ فاش شده است که با توجه به آن می‌توان ابعاد پرچم‌دار جدید سامسونگ را با آیفون ۶ مقایسه کرد. 

تصویری از گلکسی اس 8 در کنار آیفون 6 فاش شد

(image)

تصویر جدیدی از گلکسی اس 8 در کنار آیفون ۶ فاش شده است که با توجه به آن می‌توان ابعاد پرچم‌دار جدید سامسونگ را با آیفون ۶ مقایسه کرد. 

تصویری از گلکسی اس 8 در کنار آیفون 6 فاش شد