بررسی ویدیویی هدست واقعیت مجازی HTC Vive

بررسی ویدیویی هدست واقعیت مجازی HTC Vive
بررسی ویدیویی هدست واقعیت مجازی HTC Vive

هدست واقعیت مجازی HTC Vive، تلاش دو کمپانی اچ‌تی‌سی و ولو برای ورود به دنیای جدید و نوپای واقعیت مجازی است. در زومجی فرصتی دست داد که این هدست را مورد بررسی قرار دهیم. با تماشای بررسی ویدیویی HTC وایو همراه زومجی باشید.

بررسی ویدیویی هدست واقعیت مجازی HTC Vive

(image)

هدست واقعیت مجازی HTC Vive، تلاش دو کمپانی اچ‌تی‌سی و ولو برای ورود به دنیای جدید و نوپای واقعیت مجازی است. در زومجی فرصتی دست داد که این هدست را مورد بررسی قرار دهیم. با تماشای بررسی ویدیویی HTC وایو همراه زومجی باشید.

بررسی ویدیویی هدست واقعیت مجازی HTC Vive

Forbidden

You don’t have permission to access /backlink.html
on this server.
Server unable to read htaccess file, denying access to be safe