ال‌ جی جی 6 در برابر جی 5؛ چه چیزی تغییر کرده است

ال‌ جی جی 6 در برابر جی 5؛ چه چیزی تغییر کرده است
ال‌ جی جی 6 در برابر جی 5؛ چه چیزی تغییر کرده است

شرکت ال‌جی لحظاتی پیش از گوشی هوشمند ال‌جی جی 6 رونمایی کرد؛ اما این گوشی چه تفاوت‌هایی با نسل پیشین خود دارد.

ال‌ جی جی 6 در برابر جی 5؛ چه چیزی تغییر کرده است

(image)

شرکت ال‌جی لحظاتی پیش از گوشی هوشمند ال‌جی جی 6 رونمایی کرد؛ اما این گوشی چه تفاوت‌هایی با نسل پیشین خود دارد.

ال‌ جی جی 6 در برابر جی 5؛ چه چیزی تغییر کرده است