اثبات اولین شواهد از تأثیر مستقیم سلول‌‌های ایمنی پوست بر رشد مو

اثبات اولین شواهد از تأثیر مستقیم سلول‌‌های ایمنی پوست بر رشد مو
اثبات اولین شواهد از تأثیر مستقیم سلول‌‌های ایمنی پوست بر رشد مو

جدیدترین آزمایش‌ها نشان می‌دهند لنفوسیت‌های تی تنظیم‌کننده، نقش کلیدی در رشد موی موش‌های آزمایشگاهی دارند. محققان امیدوارند بتوانند از این نتایج برای درمان انواع ریزش مو در انسان استفاده کنند.

اثبات اولین شواهد از تأثیر مستقیم سلول‌‌های ایمنی پوست بر رشد مو

(image)

جدیدترین آزمایش‌ها نشان می‌دهند لنفوسیت‌های تی تنظیم‌کننده، نقش کلیدی در رشد موی موش‌های آزمایشگاهی دارند. محققان امیدوارند بتوانند از این نتایج برای درمان انواع ریزش مو در انسان استفاده کنند.

اثبات اولین شواهد از تأثیر مستقیم سلول‌‌های ایمنی پوست بر رشد مو