آیفون تروریست سن برناردینو حاوی اطلاعات مهمی برای FBI بوده است

آیفون تروریست سن برناردینو حاوی اطلاعات مهمی برای FBI بوده است

آیفون تروریست سن برناردینو حاوی اطلاعات مهمی برای FBI بوده است

شاید برایتان عجیب باشد اما آیفون تروریست بمب‌گذار در حادثه‌ی تاسف‌بار سن برناردینوی آمریکا، هنوز هم خبرساز است و این پرونده به طور کامل بسته نشده است. طبق اظهار نظر جدیدی که از سوی FBI انجام شده است، گویا این آیفون جریان تحقیقات را سرعت بخشیده و کمک مهمی به آن‌ها کرده است. بیایید یک …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آیفون تروریست سن برناردینو حاوی اطلاعات مهمی برای FBI بوده است

(image)

شاید برایتان عجیب باشد اما آیفون تروریست بمب‌گذار در حادثه‌ی تاسف‌بار سن برناردینوی آمریکا، هنوز هم خبرساز است و این پرونده به طور کامل بسته نشده است. طبق اظهار نظر جدیدی که از سوی FBI انجام شده است، گویا این آیفون جریان تحقیقات را سرعت بخشیده و کمک مهمی به آن‌ها کرده است. بیایید یک …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آیفون تروریست سن برناردینو حاوی اطلاعات مهمی برای FBI بوده است

بک لینک رنک 8

دانلود موزیک