آپدیت جدید تلگرام: نمایش سریع لینک ها، تلگراف و موارد دیگر – زوم اپ

آپدیت جدید تلگرام: نمایش سریع لینک ها، تلگراف و موارد دیگر – زوم اپ
آپدیت جدید تلگرام: نمایش سریع لینک ها، تلگراف و موارد دیگر - زوم اپ

بروزرسانی جدید تلگرام با شماره نسخه ۳.۱۴ منتشر شده است و مثل همیشه، در این بروزرسانی جدید نیز شاهد ویژگی‌هایی جذاب و بسیار کاربردی هستیم.

آپدیت جدید تلگرام: نمایش سریع لینک ها، تلگراف و موارد دیگر – زوم اپ

(image)

بروزرسانی جدید تلگرام با شماره نسخه ۳.۱۴ منتشر شده است و مثل همیشه، در این بروزرسانی جدید نیز شاهد ویژگی‌هایی جذاب و بسیار کاربردی هستیم.

آپدیت جدید تلگرام: نمایش سریع لینک ها، تلگراف و موارد دیگر – زوم اپ