آپدیت اندروید 7.1.1 برای اکسپریا ایکس به صورت آزمایشی عرضه شد

آپدیت اندروید 7.1.1 برای اکسپریا ایکس به صورت آزمایشی عرضه شد
آپدیت اندروید 7.1.1 برای اکسپریا ایکس به صورت آزمایشی عرضه شد

آپدیت جدید اندروید 7.1.1 برای را در حال حاضر برای عده محدودی عرضه کرده است و احتمالا پس از بررسی آپدیت، آن را در دسترس عموم قرار خواهد داد.

آپدیت اندروید 7.1.1 برای اکسپریا ایکس به صورت آزمایشی عرضه شد

(image)

آپدیت جدید اندروید 7.1.1 برای را در حال حاضر برای عده محدودی عرضه کرده است و احتمالا پس از بررسی آپدیت، آن را در دسترس عموم قرار خواهد داد.

آپدیت اندروید 7.1.1 برای اکسپریا ایکس به صورت آزمایشی عرضه شد