Microsoft Word Preview v16.0.7524.1000 دانلود برنامه مشاهده فایل های ورد در تبلت

Microsoft Word Preview v16.0.7524.1000 دانلود برنامه مشاهده فایل های ورد در تبلت

Microsoft-Word-Preview-logo

برنامه Microsoft Word Preview مشاهده فایل های ورد قابل نصب بر روی تبلت های با سایز 7 اینچ به بالا Microsoft Word Preview به شما این امکان را می دهد تا فایل های آفیس را بهتر در گوشی تان مشاهده کنید. هنگامی شما یک سند میسازید یا ویرایش می کنید شما می توانید مطمئن باشید […]

******************

Microsoft Word Preview v16.0.7524.1000 دانلود برنامه مشاهده فایل های ورد در تبلت

(image)

برنامه Microsoft Word Preview مشاهده فایل های ورد قابل نصب بر روی تبلت های با سایز 7 اینچ به بالا Microsoft Word Preview به شما این امکان را می دهد تا فایل های آفیس را بهتر در گوشی تان مشاهده کنید. هنگامی شما یک سند میسازید یا ویرایش می کنید شما می توانید مطمئن باشید […]

******************

(image)
Microsoft Word Preview v16.0.7524.1000 دانلود برنامه مشاهده فایل های ورد در تبلت