Mi 5s نخستین گوشی دارای لمس سه بعدی شائومی

Mi 5s نخستین گوشی دارای لمس سه بعدی شائومی

کمپانی شائومی چندماهی است که گوشی هوشمند قدرتمند Mi5 را وارد بازار نموده است.

Mi 5s نخستین گوشی دارای لمس سه بعدی شائومی

(image)
کمپانی شائومی چندماهی است که گوشی هوشمند قدرتمند Mi5 را وارد بازار نموده است.
Mi 5s نخستین گوشی دارای لمس سه بعدی شائومی