Mate S2 احتمالا اولین گوشی هوشمند دارای صفحه نمایش خمیده هواوی

Mate S2 احتمالا اولین گوشی هوشمند دارای صفحه نمایش خمیده هواوی

سامسونگ مدت هاست که در عرصه ساخت گوشی های هوشمند دارای صفحه نمایش خمیده Edge یکه تازی می کند.

Mate S2 احتمالا اولین گوشی هوشمند دارای صفحه نمایش خمیده هواوی

(image)
سامسونگ مدت هاست که در عرصه ساخت گوشی های هوشمند دارای صفحه نمایش خمیده Edge یکه تازی می کند.
Mate S2 احتمالا اولین گوشی هوشمند دارای صفحه نمایش خمیده هواوی