iPhone SE با صفحه نمایش 4 اینچی رسما معرفی شد

iPhone SE با صفحه نمایش 4 اینچی رسما معرفی شد

کمپانی اپل به تازگی رویداد بهاره خود را برگزار نموده است.

iPhone SE با صفحه نمایش 4 اینچی رسما معرفی شد

(image)
کمپانی اپل به تازگی رویداد بهاره خود را برگزار نموده است.
iPhone SE با صفحه نمایش 4 اینچی رسما معرفی شد