IBM با Power Server بازار سرورهای x86 را هدف گرفته است

IBM با Power Server بازار سرورهای x86 را هدف گرفته است
IBM با Power Server بازار سرورهای x86 را هدف گرفته است

IBM سرورهای جدید سری Power را با نام E870C و E880C رونمایی کرده که بازار سرورهای x86 را هدف قرار داده است.

IBM با Power Server بازار سرورهای x86 را هدف گرفته است

(image)

IBM سرورهای جدید سری Power را با نام E870C و E880C رونمایی کرده که بازار سرورهای x86 را هدف قرار داده است.

IBM با Power Server بازار سرورهای x86 را هدف گرفته است

دانلود فیلم خارجی