Crytek نیز سیستم امنیتی Denuvo را از عنوان The Climb حذف کرد

Crytek نیز سیستم امنیتی Denuvo را از عنوان The Climb حذف کرد

http://www.dsogaming.com/wp-content/uploads/2016/04/Climb_Alps_Easy_EnvShot_Glove_Shot_Final_1080-672x372.jpg

ساعاتی قبل گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه یک کمپانی بازی‌سازی دیگر نیز سیستم امنیتی Denuvo را از بازی خود حذف کرده است. بعد از DOOM و INSIDE این سومین بار است که تکنولوژی Denuvo از یک بازی حذف می‌شود.

به گزارش و به نقل از ، این بازی عنوان واقعیت مجازی کمپانی Crytek به نام The Climb است. همانند Bethesda و Playdead، کمپانی Crytek نیز تا این لحظه در مورد دلیل اقدام برای حذف Denuvo از بازی خود صحبت نکرده است.

دیروز شایعه‌هایی منتشر شد در مورد اینکه حقوق کارمندان شعبه بلغارستان Crytek به مدت سه ماه عقب افتاده است. در صورت صحت این شایعه ممکن است میان حذف Denuvo و این موضوع ارتباطی وجود داشته باشد.

نظر شما در مورد اقدام Crytek چیست؟

Crytek نیز سیستم امنیتی Denuvo را از عنوان The Climb حذف کرد