Caller Name Talker 1.0.5 نرم افزار خواندن شماره و نام تماس گیرنده اندروید

Caller Name Talker 1.0.5 نرم افزار خواندن شماره و نام تماس گیرنده اندروید

Caller Name Talker

شماره خوان برای دارندگان گوشی های سیمبین احتمالا بسیار آشناست . قابلیتی که در این گوشی ها به صورت پیش فرض موجود بود و با فعال کردن آن هر فردی که با شما تماس می گرفت شماره آن برای شما توسط اسپیکر گوشی خوانده می شد .  اگر از این قابلیت در گوشی سیمبین خود […]

******************

Caller Name Talker 1.0.5 نرم افزار خواندن شماره و نام تماس گیرنده اندروید

(image)

شماره خوان برای دارندگان گوشی های سیمبین احتمالا بسیار آشناست . قابلیتی که در این گوشی ها به صورت پیش فرض موجود بود و با فعال کردن آن هر فردی که با شما تماس می گرفت شماره آن برای شما توسط اسپیکر گوشی خوانده می شد .  اگر از این قابلیت در گوشی سیمبین خود […]

******************

(image)
Caller Name Talker 1.0.5 نرم افزار خواندن شماره و نام تماس گیرنده اندروید