7 خودروی هندی با صفر ستاره‌ ایمنی!

7 خودروی هندی با صفر ستاره‌ ایمنی!
7 خودروی هندی با صفر ستاره‌ ایمنی!

با ورود نخست ‌وزیر هند به کشورمان خبرهایی از شروع همکاری خودروسازان هندی مانند تاتاموتورز با ایران‌خودرو به گوش می‌رسد. هند نیز مانند ایران کشوری در حال توسعه است که به دنبال پیدا کردن بازارهایی جدید برای فروش محصولاتش است اما این محصولات جدید تا چه حد ایمن هستند؟ با همراه باشید.

7 خودروی هندی با صفر ستاره‌ ایمنی!

(image)

با ورود نخست ‌وزیر هند به کشورمان خبرهایی از شروع همکاری خودروسازان هندی مانند تاتاموتورز با ایران‌خودرو به گوش می‌رسد. هند نیز مانند ایران کشوری در حال توسعه است که به دنبال پیدا کردن بازارهایی جدید برای فروش محصولاتش است اما این محصولات جدید تا چه حد ایمن هستند؟ با همراه باشید.

7 خودروی هندی با صفر ستاره‌ ایمنی!