۶۰ ثانیه: از معرفی اکسپریا XZ پرمیوم تا دومین اسکار فرهادی

۶۰ ثانیه: از معرفی اکسپریا XZ پرمیوم تا دومین اسکار فرهادی
۶۰ ثانیه: از معرفی اکسپریا XZ پرمیوم تا دومین اسکار فرهادی

در ۶۰ ثانیه امروز از معرفی گوشی پرچمدار هیجان انگیز سونی خواهیم گفت و به دومین اسکار اصغر فرهادی هم خواهیم پرداخت.

۶۰ ثانیه: از معرفی اکسپریا XZ پرمیوم تا دومین اسکار فرهادی

(image)

در ۶۰ ثانیه امروز از معرفی گوشی پرچمدار هیجان انگیز سونی خواهیم گفت و به دومین اسکار اصغر فرهادی هم خواهیم پرداخت.

۶۰ ثانیه: از معرفی اکسپریا XZ پرمیوم تا دومین اسکار فرهادی