۶۰ ثانیه: از مشخص شدن زمان عرضه پژو 2008 تا جزئیات قیمت هواوی P10

۶۰ ثانیه: از مشخص شدن زمان عرضه پژو 2008 تا جزئیات قیمت هواوی P10
۶۰ ثانیه: از مشخص شدن زمان عرضه پژو 2008 تا جزئیات قیمت هواوی P10

اگر در روزی که گذشت فرصت مرور اخبار به‌صورت مداوم نداشتید، در ادامه با زومیت همراه باشید تا در ۶۰ ثانیه مهم‌ترین اخبار روز گذشته را مرور کنیم.

۶۰ ثانیه: از مشخص شدن زمان عرضه پژو 2008 تا جزئیات قیمت هواوی P10

(image)

اگر در روزی که گذشت فرصت مرور اخبار به‌صورت مداوم نداشتید، در ادامه با زومیت همراه باشید تا در ۶۰ ثانیه مهم‌ترین اخبار روز گذشته را مرور کنیم.

۶۰ ثانیه: از مشخص شدن زمان عرضه پژو 2008 تا جزئیات قیمت هواوی P10