۶۰ ثانیه: از ارسال دعوتنامه مراسم معرفی ال جی جی 6 تا آغاز پیش فروش رنو کپچر

۶۰ ثانیه: از ارسال دعوتنامه مراسم معرفی ال جی جی 6 تا آغاز پیش فروش رنو کپچر
۶۰ ثانیه: از ارسال دعوتنامه مراسم معرفی ال جی جی 6 تا آغاز پیش فروش رنو کپچر

اگر روز گذشته برای مرور اخبار مهم فرصت نداشتید، ما در ۶۰ ثانیه مهم‌ترین اخبار را در ویدیویی بیان خواهیم کرد.

۶۰ ثانیه: از ارسال دعوتنامه مراسم معرفی ال جی جی 6 تا آغاز پیش فروش رنو کپچر

(image)

اگر روز گذشته برای مرور اخبار مهم فرصت نداشتید، ما در ۶۰ ثانیه مهم‌ترین اخبار را در ویدیویی بیان خواهیم کرد.

۶۰ ثانیه: از ارسال دعوتنامه مراسم معرفی ال جی جی 6 تا آغاز پیش فروش رنو کپچر