گوگل پلی برای سیستم عامل کروم عرضه شد

گوگل پلی برای سیستم عامل کروم عرضه شد
گوگل پلی برای سیستم عامل کروم عرضه شد

پس از انتظاری طولانی بالاخره برای عرضه شد و کاربران می‌توانند به امکانات آن دسترسی داشته باشند.

گوگل پلی برای سیستم عامل کروم عرضه شد

(image)

پس از انتظاری طولانی بالاخره برای عرضه شد و کاربران می‌توانند به امکانات آن دسترسی داشته باشند.

گوگل پلی برای سیستم عامل کروم عرضه شد

اخبار دنیای دیجیتال