گوگل امکان امتیازدهی به فیلم و سریال را در نتایج جستجو فراهم می‌کند

گوگل امکان امتیازدهی به فیلم و سریال را در نتایج جستجو فراهم می‌کند
گوگل امکان امتیازدهی به فیلم و سریال را در نتایج جستجو فراهم می‌کند

گوگل این بار سرویس‌هایی مثل IMDB و Rotten Tomatoes را هدف قرار داده است تا امکان امتیازدهی به فیلم وسریال را از طریق نتایج جستجو فراهم کند.

گوگل امکان امتیازدهی به فیلم و سریال را در نتایج جستجو فراهم می‌کند

(image)

گوگل این بار سرویس‌هایی مثل IMDB و Rotten Tomatoes را هدف قرار داده است تا امکان امتیازدهی به فیلم وسریال را از طریق نتایج جستجو فراهم کند.

گوگل امکان امتیازدهی به فیلم و سریال را در نتایج جستجو فراهم می‌کند