گلکسی اس 8 در تاریخ ۸ اسفند معرفی می‌شود

گلکسی اس 8 در تاریخ ۸ اسفند معرفی می‌شود
گلکسی اس 8 در تاریخ ۸ اسفند معرفی می‌شود

با توجه به تیزر منتشر شده توسط سامسونگ، پرچمدار بعدی این شرکت با نام گلکسی اس 8 در تاریخ ۸ اسفند معرفی خواهد شد.

گلکسی اس 8 در تاریخ ۸ اسفند معرفی می‌شود

(image)

با توجه به تیزر منتشر شده توسط سامسونگ، پرچمدار بعدی این شرکت با نام گلکسی اس 8 در تاریخ ۸ اسفند معرفی خواهد شد.

گلکسی اس 8 در تاریخ ۸ اسفند معرفی می‌شود

دانلود سرا