گزارش مالی ال جی برای سه ماهه سوم 2016؛ کاهش 23 درصدی فروش بخش موبایل

گزارش مالی ال جی برای سه ماهه سوم 2016؛ کاهش 23 درصدی فروش بخش موبایل
گزارش مالی ال جی برای سه ماهه سوم 2016؛ کاهش 23 درصدی فروش بخش موبایل

در حالی که گزارش مالی کمپانی‌های مختلف برای سه ماهه سوم سال ۲۰۱۶ منتشر می‌شود، نیز گزارش مالی خود را اعلام کرد.

گزارش مالی ال جی برای سه ماهه سوم 2016؛ کاهش 23 درصدی فروش بخش موبایل

(image)

در حالی که گزارش مالی کمپانی‌های مختلف برای سه ماهه سوم سال ۲۰۱۶ منتشر می‌شود، نیز گزارش مالی خود را اعلام کرد.

گزارش مالی ال جی برای سه ماهه سوم 2016؛ کاهش 23 درصدی فروش بخش موبایل