گزارش روز دوم سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

گزارش روز دوم سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
گزارش روز دوم سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

در دومین روز جشنواره فیلم فجر، سری به پردیس آزادی زدیم و نگاهی به دو فیلم رگ خواب و نگار، جدیدترین ساخته رامبد جوان انداختیم. 

گزارش روز دوم سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

(image)

در دومین روز جشنواره فیلم فجر، سری به پردیس آزادی زدیم و نگاهی به دو فیلم رگ خواب و نگار، جدیدترین ساخته رامبد جوان انداختیم. 

گزارش روز دوم سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر