گزارش روز اول سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

گزارش روز اول سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
گزارش روز اول سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

در اولین روز از گزارش، نگاهی بر فیلم‌های اسرافیل و کمدی انسانی می‌اندازیم و مروری بر اتفاقات روز اول جشنواره خواهیم داشت.

گزارش روز اول سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

(image)

در اولین روز از گزارش، نگاهی بر فیلم‌های اسرافیل و کمدی انسانی می‌اندازیم و مروری بر اتفاقات روز اول جشنواره خواهیم داشت.

گزارش روز اول سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر