گزارش باکس آفیس: اکران Beauty and the Beast با ارقام بزرگ و رکوردشکنی آغاز شد

گزارش باکس آفیس: اکران Beauty and the Beast با ارقام بزرگ و رکوردشکنی آغاز شد
گزارش باکس آفیس: اکران Beauty and the Beast با ارقام بزرگ و رکوردشکنی آغاز شد

فیلم Beauty and the Beast با اکران خود در این هفته توانست رکوردشکنی کند. با زومجی و گزارش باکس آفیس این هفته همراه باشید.

گزارش باکس آفیس: اکران Beauty and the Beast با ارقام بزرگ و رکوردشکنی آغاز شد

(image)

فیلم Beauty and the Beast با اکران خود در این هفته توانست رکوردشکنی کند. با زومجی و گزارش باکس آفیس این هفته همراه باشید.

گزارش باکس آفیس: اکران Beauty and the Beast با ارقام بزرگ و رکوردشکنی آغاز شد