گزارش از معرفی پلتفرم ویدیوبوم

گزارش از معرفی پلتفرم ویدیوبوم
گزارش زومیت از معرفی پلتفرم ویدیوبوم

پلتفرم نمایش ویدیوی اینترنتی ویدیوبوم معرفی شد. این سامانه برای استفاده‌ی مستقل توزیع‌کنندگان محتوای ویدیوی راه‌اندازی شده است.

گزارش از معرفی پلتفرم ویدیوبوم

(image)

پلتفرم نمایش ویدیوی اینترنتی ویدیوبوم معرفی شد. این سامانه برای استفاده‌ی مستقل توزیع‌کنندگان محتوای ویدیوی راه‌اندازی شده است.

گزارش از معرفی پلتفرم ویدیوبوم