کیا استینگر ۲۰۱۸ در نمایشگاه خودروی دیترویت رونمایی شد

کیا استینگر ۲۰۱۸ در نمایشگاه خودروی دیترویت رونمایی شد
کیا استینگر ۲۰۱۸ در نمایشگاه خودروی دیترویت رونمایی شد

کیاموتورز در نمایشگاه خودروی دیترویت از سدان جذاب و اسپرت دیفرانسیل عقب استینگر رونمایی کرد.

کیا استینگر ۲۰۱۸ در نمایشگاه خودروی دیترویت رونمایی شد

(image)

کیاموتورز در نمایشگاه خودروی دیترویت از سدان جذاب و اسپرت دیفرانسیل عقب استینگر رونمایی کرد.

کیا استینگر ۲۰۱۸ در نمایشگاه خودروی دیترویت رونمایی شد