کاهش ۱۷ درصدی سهام نینتندو در نتیجه مشارکت نداشتن مستقیم در توسعه پوکمن گو

کاهش ۱۷ درصدی سهام نینتندو در نتیجه مشارکت نداشتن مستقیم در توسعه پوکمن گو
کاهش ۱۷ درصدی سهام نینتندو در نتیجه مشارکت نداشتن مستقیم در توسعه پوکمن گو

پس از آنکه بازی پوکمون گو با اقبال جهانی روبرو شد، ارزش سهام نینتندو به یکباره افزایش پیدا کرد، اما زمانی که سهامداران متوجه شدند که تنها ۳۲ درصد از کمپانی پوکمون در اختیار نینتندو است و این کمپانی ژاپنی نقشی در توسعه بازی نداشته، سهام نینتندو دوباره روند نزولی گرفت و ارزش آن بیش از ۶.۴ میلیارد دلار سقوط کرد. با همراه باشید.

کاهش ۱۷ درصدی سهام نینتندو در نتیجه مشارکت نداشتن مستقیم در توسعه پوکمن گو

(image)

پس از آنکه بازی پوکمون گو با اقبال جهانی روبرو شد، ارزش سهام نینتندو به یکباره افزایش پیدا کرد، اما زمانی که سهامداران متوجه شدند که تنها ۳۲ درصد از کمپانی پوکمون در اختیار نینتندو است و این کمپانی ژاپنی نقشی در توسعه بازی نداشته، سهام نینتندو دوباره روند نزولی گرفت و ارزش آن بیش از ۶.۴ میلیارد دلار سقوط کرد. با همراه باشید.

کاهش ۱۷ درصدی سهام نینتندو در نتیجه مشارکت نداشتن مستقیم در توسعه پوکمن گو

خرید رنک گوگل

خبرگزاری دانشگاه های کشور