کامیون مفهومی ولوو مصرف سوخت را ۳۰ درصد کاهش می دهد

کامیون مفهومی ولوو مصرف سوخت را ۳۰ درصد کاهش می دهد
کامیون مفهومی ولوو مصرف سوخت را ۳۰ درصد کاهش می دهد

از طرح مفهومی جدیدی برای و تریلر‌های خود رونمایی کرد که با بهینه‌سازی‌های مختلف در بخش آیرودینامیکی و لاستیک‌ها، منجر به کاهش ۳۰ درصدی مصرف سوخت شده است. برای آشنایی بیشتر با طرح مفهومی جدید ولوو با همراه باشید.

کامیون مفهومی ولوو مصرف سوخت را ۳۰ درصد کاهش می دهد

(image)

از طرح مفهومی جدیدی برای و تریلر‌های خود رونمایی کرد که با بهینه‌سازی‌های مختلف در بخش آیرودینامیکی و لاستیک‌ها، منجر به کاهش ۳۰ درصدی مصرف سوخت شده است. برای آشنایی بیشتر با طرح مفهومی جدید ولوو با همراه باشید.

کامیون مفهومی ولوو مصرف سوخت را ۳۰ درصد کاهش می دهد

تکنولوژی جدید