چرا Horizon: Zero Dawn می‌تواند بازی‌های جهان باز را متحول کند؟

چرا Horizon: Zero Dawn می‌تواند بازی‌های جهان باز را متحول کند؟
چرا Horizon: Zero Dawn می‌تواند بازی‌های جهان باز را متحول کند؟

یکی از مورد انتظارترین بازی‌های سال ۲۰۱۶، ساخته جدید  استودیو  یعنی  است. با زومجی همراه باشید تا ببینیم که چرا این بازی توانایی این را دارد که قواعد بازی‌های جهان‌باز را متحول کند.

چرا Horizon: Zero Dawn می‌تواند بازی‌های جهان باز را متحول کند؟

(image)

یکی از مورد انتظارترین بازی‌های سال ۲۰۱۶، ساخته جدید  استودیو  یعنی  است. با زومجی همراه باشید تا ببینیم که چرا این بازی توانایی این را دارد که قواعد بازی‌های جهان‌باز را متحول کند.

چرا Horizon: Zero Dawn می‌تواند بازی‌های جهان باز را متحول کند؟

خرید بک لینک

باران فیلم