پیکسل و پیکسل ایکس ال قابل روت شدن هستند

پیکسل و پیکسل ایکس ال قابل روت شدن هستند
پیکسل و پیکسل ایکس ال قابل روت شدن هستند

گوگل تایید کرده است که امکان روت کردن گوشی‌های پیکسل و پیکسل ایکس‌ال وجود دارد.

پیکسل و پیکسل ایکس ال قابل روت شدن هستند

(image)

گوگل تایید کرده است که امکان روت کردن گوشی‌های پیکسل و پیکسل ایکس‌ال وجود دارد.

پیکسل و پیکسل ایکس ال قابل روت شدن هستند

روزنامه ایران