پیش بینی افزایش فروش ۸ میلیونی آیفون 7 در پی توقف تولید گلکسی نوت 7

پیش بینی افزایش فروش ۸ میلیونی آیفون 7 در پی توقف تولید گلکسی نوت 7
پیش بینی افزایش فروش ۸ میلیونی آیفون 7 در پی توقف تولید گلکسی نوت 7

توقف تولید گلکسی نوت 7 به نظر می‌رسد در بهترین زمان برای اپل و آیفون‌های این شرکت رخ داده است.

پیش بینی افزایش فروش ۸ میلیونی آیفون 7 در پی توقف تولید گلکسی نوت 7

(image)

توقف تولید گلکسی نوت 7 به نظر می‌رسد در بهترین زمان برای اپل و آیفون‌های این شرکت رخ داده است.

پیش بینی افزایش فروش ۸ میلیونی آیفون 7 در پی توقف تولید گلکسی نوت 7

90ورزشی