پیش‌نمایش جایزه بزرگ موناکو؛ پل‌پوزیشن رایکونن پس از ۹ سال

پیش‌نمایش جایزه بزرگ موناکو؛ پل‌پوزیشن رایکونن پس از ۹ سال
پیش‌نمایش جایزه بزرگ موناکو؛ پل‌پوزیشن رایکونن پس از ۹ سال

دور تعیین خط مسابقه‌ی فرمول یک موناکو برگزار شد. در این رقابت، کیمی رایکونن از تیم فراری موفق به ثبت بهترین زمان و کسب پل‌پوزیشن شد.

پیش‌نمایش جایزه بزرگ موناکو؛ پل‌پوزیشن رایکونن پس از ۹ سال

(image)

دور تعیین خط مسابقه‌ی فرمول یک موناکو برگزار شد. در این رقابت، کیمی رایکونن از تیم فراری موفق به ثبت بهترین زمان و کسب پل‌پوزیشن شد.

پیش‌نمایش جایزه بزرگ موناکو؛ پل‌پوزیشن رایکونن پس از ۹ سال