پژو 2008 مدل 2017، کراس اوور مجهز به بهترین موتور سال

پژو 2008 مدل 2017، کراس اوور مجهز به بهترین موتور سال
پژو 2008 مدل 2017، کراس اوور مجهز به بهترین موتور سال

پژو 2008 برای عرضه تا پایان سال جاری برنامه‌ریزی شده است. اما این شاسی بلند شهری چه مشخصات فنی، قیمت و امکاناتی دارد؟

پژو 2008 مدل 2017، کراس اوور مجهز به بهترین موتور سال

(image)

پژو 2008 برای عرضه تا پایان سال جاری برنامه‌ریزی شده است. اما این شاسی بلند شهری چه مشخصات فنی، قیمت و امکاناتی دارد؟

پژو 2008 مدل 2017، کراس اوور مجهز به بهترین موتور سال