پوشش زنده مراسم معرفی مک بوک های جدید اپل، امروز ساعت ۲۰:۳۰

پوشش زنده مراسم معرفی مک بوک های جدید اپل، امروز ساعت ۲۰:۳۰
پوشش زنده مراسم معرفی مک بوک های جدید اپل، امروز ساعت ۲۰:۳۰

اپل امروز طی مراسمی که از ساعت ۲۰:۳۰ شب شروع خواهد شد، مک بوک‌های جدیدش را معرفی می‌کند.

پوشش زنده مراسم معرفی مک بوک های جدید اپل، امروز ساعت ۲۰:۳۰

(image)

اپل امروز طی مراسمی که از ساعت ۲۰:۳۰ شب شروع خواهد شد، مک بوک‌های جدیدش را معرفی می‌کند.

پوشش زنده مراسم معرفی مک بوک های جدید اپل، امروز ساعت ۲۰:۳۰

بیتالک