پورشه ۵ مدل مفهومی برتر خود را در یک ویدئو به نمایش می‌گذارد

پورشه ۵ مدل مفهومی برتر خود را در یک ویدئو به نمایش می‌گذارد
پورشه ۵ مدل مفهومی برتر خود را در یک ویدئو به نمایش می‌گذارد

پورشه به‌تازگی در ویدئویی اقدام به معرفی ۵ مدل مفهومی برتر خود در تمام ادوار تاریخ کرده است. برخی از این مدل‌ها راه را برای ساخت خودروهای افسانه‌ای این شرکت هموار ساخته‌اند.

پورشه ۵ مدل مفهومی برتر خود را در یک ویدئو به نمایش می‌گذارد

(image)

پورشه به‌تازگی در ویدئویی اقدام به معرفی ۵ مدل مفهومی برتر خود در تمام ادوار تاریخ کرده است. برخی از این مدل‌ها راه را برای ساخت خودروهای افسانه‌ای این شرکت هموار ساخته‌اند.

پورشه ۵ مدل مفهومی برتر خود را در یک ویدئو به نمایش می‌گذارد