پتنت عجیب اینتل برای یک لپ‌ تاپ

پتنت عجیب اینتل برای یک لپ‌ تاپ
پتنت عجیب اینتل برای یک لپ‌ تاپ

کمپانی اینتل به‌تازگی یک طرح عجیب و توجیه‌ناپذیر از یک لپ‌تاپ خمیده به ثبت رسانده است.

پتنت عجیب اینتل برای یک لپ‌ تاپ

(image)

کمپانی اینتل به‌تازگی یک طرح عجیب و توجیه‌ناپذیر از یک لپ‌تاپ خمیده به ثبت رسانده است.

پتنت عجیب اینتل برای یک لپ‌ تاپ