ویندوز 10 موبایل ۱۱ درصد از بازار گوشی های ویندوزی را در اختیار دارد

ویندوز 10 موبایل ۱۱ درصد از بازار گوشی های ویندوزی را در اختیار دارد
ویندوز 10 موبایل ۱۱ درصد از بازار گوشی های ویندوزی را در اختیار دارد

با وجود تمام فراز و نشیب‌ها و تمامی انتقاداتی که نسبت به گوشی های ویندوزی وارد می‌شود، اما هنوز به ادامه راه امیدوار است. این کمپانی موبایل را در اختیار کاربران قرار داده و به دنبال تکامل این سیستم عامل است. براساس گزارشی که به تازگی منتشر شده ویندوز ۱۰ موبایل ۱۱ درصد از بازار گوشی‌های ویندوزی را در اختیار دارد.

ویندوز 10 موبایل ۱۱ درصد از بازار گوشی های ویندوزی را در اختیار دارد

(image)

با وجود تمام فراز و نشیب‌ها و تمامی انتقاداتی که نسبت به گوشی های ویندوزی وارد می‌شود، اما هنوز به ادامه راه امیدوار است. این کمپانی موبایل را در اختیار کاربران قرار داده و به دنبال تکامل این سیستم عامل است. براساس گزارشی که به تازگی منتشر شده ویندوز ۱۰ موبایل ۱۱ درصد از بازار گوشی‌های ویندوزی را در اختیار دارد.

ویندوز 10 موبایل ۱۱ درصد از بازار گوشی های ویندوزی را در اختیار دارد

مرجع توریسم