ولوو XC40 در سال جاری میلادی رونمایی می‌شود

ولوو XC40 در سال جاری میلادی رونمایی می‌شود
ولوو XC40 در سال جاری میلادی رونمایی می‌شود

طبق اخبار منتشرشده، محصول جدید ولوو با نام XC40 در سال جاری معرفی خواهد شد. این محصول روی پلتفرم جدید CMA ولوو ساخته می‌شود.

ولوو XC40 در سال جاری میلادی رونمایی می‌شود

(image)

طبق اخبار منتشرشده، محصول جدید ولوو با نام XC40 در سال جاری معرفی خواهد شد. این محصول روی پلتفرم جدید CMA ولوو ساخته می‌شود.

ولوو XC40 در سال جاری میلادی رونمایی می‌شود