وزیر ارتباطات: مردم باید در قبال پولی که می‌دهند خدمات با کیفیت دریافت کنند

وزیر ارتباطات: مردم باید در قبال پولی که می‌دهند خدمات با کیفیت دریافت کنند
وزیر ارتباطات: مردم باید در قبال پولی که می‌دهند خدمات با کیفیت دریافت کنند

وزیر ارتباطات با بیان اینکه عدم توجه به کیفیت متأثر از مشکلات شبکه طی ۸ سال اخیر بوده است، اعلام کرد که مردم باید در قبال پولی که برای سرویس اینترنت می‌دهند، خدمات خوب و با کیفیت دریافت کنند. همراه باشید.

وزیر ارتباطات: مردم باید در قبال پولی که می‌دهند خدمات با کیفیت دریافت کنند

(image)

وزیر ارتباطات با بیان اینکه عدم توجه به کیفیت متأثر از مشکلات شبکه طی ۸ سال اخیر بوده است، اعلام کرد که مردم باید در قبال پولی که برای سرویس اینترنت می‌دهند، خدمات خوب و با کیفیت دریافت کنند. همراه باشید.

وزیر ارتباطات: مردم باید در قبال پولی که می‌دهند خدمات با کیفیت دریافت کنند

دانلود سرا