والنتینو بالبونی شرکت تیونینگ تاسیس می‌ کند

والنتینو بالبونی شرکت تیونینگ تاسیس می‌ کند
والنتینو بالبونی شرکت تیونینگ تاسیس می‌ کند

راننده‌ی آزمایشی معروف شرکت لامبورگینی، والنتینو بالبونی به تازگی دست به تاسیس یک شرکت تیونینگ برای محصولات لامبورگینی زده است. در ادامه با همراه شوید.

والنتینو بالبونی شرکت تیونینگ تاسیس می‌ کند

(image)

راننده‌ی آزمایشی معروف شرکت لامبورگینی، والنتینو بالبونی به تازگی دست به تاسیس یک شرکت تیونینگ برای محصولات لامبورگینی زده است. در ادامه با همراه شوید.

والنتینو بالبونی شرکت تیونینگ تاسیس می‌ کند

سپهر نیوز