هواوی در پنج سال آینده از اپل و سامسونگ هم جلو می زند

هواوی در پنج سال آینده از اپل و سامسونگ هم جلو می زند


کمپانی چینی هواوی دیگر آن کمپانی گمنا گذشته نیست و برای آینده خود نیز آرزوهای بلندپروازانه ای دارد. ادامه…

مرکز فیلم