همکاری ناسا و روسیه برای کاوش سیاره زهره

همکاری ناسا و روسیه برای کاوش سیاره زهره
همکاری ناسا و روسیه برای کاوش سیاره زهره

ناسا اعلام کرد که قصد دارد با همکاری روسیه، مأموریتی مشترک برای کاوش سیاره زهره انجام دهد.

همکاری ناسا و روسیه برای کاوش سیاره زهره

(image)

ناسا اعلام کرد که قصد دارد با همکاری روسیه، مأموریتی مشترک برای کاوش سیاره زهره انجام دهد.

همکاری ناسا و روسیه برای کاوش سیاره زهره